درباره ما

درباره اپلیکیشن ساتراپی

ساتراپی اولین شرکت ارائه کننده خدمات حسابداری و پرداخت با موبایل مبتنی بر NFC در خاورمیانه می باشد. در ساتراپی ما به تغییر، ابتکار و خلاقیت اعتقاد داریم و به باور ما، مراودات مالی ،پول نقد و یا کارت های بانکی پایه گذار تغییرات بزرگی میباشند که در سالهای آینده شاهد آنها خواهیم بود .جامعه ما به عنوان یکی از پیشرو ترین جوامع در امر قبول تغییر و تکنولوژیک شدن، میتواند بدل یه یکی از ارکان قدرتمند جهانی در چند سال آینده شود . در مرحله نخست میکوشیم به همیاری کاربرانمان سه هدف را محقق کنیم :
1 – ارائه برنامه حسابداری، مدیریت مالی و ابزار پس انداز به اشخاص و خانواده ها به صورت رایگان
2 – ایجاد امنیت در حمل پول نقد و جلوگیری از امکان دزدی و ربوده شدن پول و کارت
3 – جلوگیری از ازبین رفتن هزاران و صدها هزار درخت برای ساخت پول یا رسید های کاغذی